Co potřebujete k dopravně psychologickému vyšetření?

Ü    občanský průkaz či pas.

Ü    řidičský průkaz, pokud Vám nebyl odebrán.

Ü    aktuální výpis z evidenční karty řidiče (neboli přehled získaných bodů)

  • vybodovaní řidiči a řidiči se zákazem řízení si přinesou výpis z evidenční karty řidiče, který Vám vydá dopravní odbor magistrátu města či obecního úřadu   obce s rozšířenou působností.

Pražští řidiči získají tento výpis na Magistrátu hl. města Prahy, Jungmanova 29, Praha 1, otevřeno Po- Čt 7:00 – 18:00

Říčanští řidiči výpis získají na Dopravním inspektorátu v Říčanech, Komenského nám. 1619, otevřeno Po - Čt 7:30 – 12, Po a St 12:30-17

  • ostatním řidičům stačí výpis z evidenční karty řidiče vydaný na poště či jiném kontaktním místě Czech pointu.

Ü    pokud potřebujete, kompenzační pomůcky – brýle, naslouchadlo.

 

 

Jak dopravně psychologické vyšetření probíhá?

Dopravně psychologické vyšetření trvá zpravidla 2-3 hodiny v závislosti na individuálním tempu klienta a specifickém účelu vyšetření.

Naše pracoviště používá kvalitní počítačové vybavení, které šetří Váš čas, zaručuje maximální spolehlivost měření a profesionalitu vyšetření.

Sestává z několika částí:

Ü  Výkonové testy – vyšetření zaměřené na různé kognitivní funkce, důležité při řízení motorového vozidla (např. paměť, intelektová kapacita, pozornost).

Ü  Přístrojová zkouška - umožňující posoudit koncentraci pozornosti, rychlost a kvalitu psychomotorické koordinace, procesy rozhodování, učení, pružnost, adaptaci.

Ü  Vyšetření osobnosti klienta – pomocí osobnostního dotazníku, případně projektivních testů, anamnestického rozhovoru.

Ü  Rozhovor s psychologem

Před většinou testů budete mít možnost si několik úloh z daného testu pro řidiče vyzkoušet ve formě zácviku, až poté jej absolvujete přímo.

Psychologická zpráva z vyšetření je důvěrný materiál, který nelze bez souhlasu testovaného poskytnout třetí osobě (ani v případě, že třetí osoba je zadavatelem psychologického vyšetření).

 

Jak uspět při dopravně psychologickém vyšetření?

Dopravně psychologického vyšetření není třeba se obávat, úspěšně jím prochází většina řidičů. Na druhou stranu jej ani nepodceňujte. Pro jeho úspěšné absolvování doporučuji:

Ü  minimálně 12 hodin před vyšetřením nepožívat alkohol či jiné omamné látky

Ü  dobře se vyspat, být odpočatý (neabsolvovat vyšetření např. po noční směně, dlouhé a vyčerpávající jízdě apod.), cítit se v dobré fyzické kondici

Ü  pokud možno se příliš nestresovat, jít na vyšetření co nejklidnější (nebýt mimořádně rozrušen např. akutním konfliktem apod.), cítit se v dobré psychické kondici

Ü  dbát na pitný režim (během vyšetření budete mít k dispozici nealkoholický nápoj)

Pokud se necítíte zdrávi, informujte mne prosím, raději přeložíme vyšetření na jiný termín.

Před samotným vyšetřením Vás požádám o podpis prohlášení, že se cítíte být v dobré fyzické i psychické kondici bez aktuální intoxikace alkoholem či jinými omamnými látkami a souhlasíte s provedením dopravně psychologického vyšetření.

 

Pokud neuspěji?

Jestliže neprojdete úspěšně dopravně psychologickým vyšetřením, vysvětlím Vám, v čem konkrétně spočívají Vaše limity, na jaké oblasti se zaměřit. V indikovaných případech Vám mohu nabídnout náhradní termín jednoho opravného vyšetření (nejdříve za 7 dní a za cenu nižší než prvotní vyšetření).