Jsem akreditovaný dopravní psycholog schválený Ministerstvem dopravy ČR. Působím ve dvou provozovnách: v centru Prahy a v Říčanech, které splňují zákonné podmínky pro poskytování dopravně psychologického vyšetření.

Nabízím odborné provedení dopravně psychologického vyšetření řidičů.

         

Proč si máte vybrat vyšetření u nás?

 nabízím:

 Ü  lidský, individuální a zároveň profesionální přístup

 Ü  vyhotovení zprávy ihned po vyšetření

 Ü  krátké objednací lhůty

 Ü  relativně krátkou dobu vyšetření (2-3 hodiny)

 Ü  adekvátní ceny – viz. ceník

 Ü  příjemné prostředí Olivovy léčebny

 Ü  dodržování etického kodexu EFPA, zaručuji zachování důvěrnosti Vašich údajů

 Ü  možnost výběru mezi dvěmi provozovnami: v centru Prahy a v Říčanech

 Ü  možnost uplatnění slevy při objednání většího množství klientů a při opakovaném vyšetření v našem pracovišti

 Ü  možnost následné péče – nabízím individuální psychoterapii či poradenství při řadě Vašich obtíží (např. vyrovnávání se s následky autonehody, osobnostní, vztahové problémy, deprese, syndrom vyhoření aj.)

Psychotesty jsou určeny pro:

Ü PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČE skupin:

1. C, C+E, C1+E (řidiči nákladních automobilů, řidiči TIR)

2. D, D+E, D1, D1+E (řidiči autobusů)

Ü VYBODOVANÉ ŘIDIČE – řidiči, kteří žádají o vrácení řidičského oprávnění po vybodování.

Ü ŘIDIČE SE ZÁKAZEM ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL - řidiči, kteří žádají o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyli v důsledku nařízení soudu či správního orgánu.

Ü ŘIDIČE SENIORY – posouzení psychické způsobilosti na základě vyžádání praktického lékaře či lékaře specialisty (vyšší věk, zdravotní potíže)

upozornění: i přes doporučení lékařem, toto vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění – řidič si jej hradí sám.

Ü UČITELE AUTOŠKOL (popřípadě zkušební komisaři) - dopravně psychologické vyšetření před zkouškou pro získání profesního osvědčení učitele.